divendres, 28 de setembre del 2018

COMENÇAM EL CURS 2018/19!!!

HOLA FAMíLiES!!! HEM COMENÇAT EL NOU CURS AMB MOLTES GANES D'APRENDRE COSES NOVES. i TORNAM A POSAR EN FUNCiONAMENT AQUEST ESPAi PER FER-VOS ARRiBAR LES DARRERES NOTíCiES DE L'AULA.

EN PRiMER LLOC DiR-VOS QUE JA TENiM NOM D'AULA : 

SOM LA CLASSE DE L'ARC DE SANT MARTí

D'ALTRA BANDA, TAL i COM VOS VÀREM EXPLiCAR A LA REUNiÓ DE PRiNCiPi DE CURS A PARTiR DE 5 ANYS TENiM A CADA AULA UN DELEGAT i SUBDELEGAT i AQUESTS SERAN ELS ENCARREGATS DE POSAR VEU A LES NOSTRES iDEES i SUGGERiMENTS DAVANT TOTA L'ESCOLA. i DE MANERA DEMOCRÀTiCA, MiTJANÇANT UNA VOTACiÓ, JA LES TENiM TRiATS:

DELEGADA: ELSA
SUBDELEGAT: PERE 

AMB MOLTA iL·LUSiÓ HAN AGAFAT EL CÀRREC i SEGURíSSiM QUE REPRESENTARAN L'AULA MOLT BÉ. DiLLUNS JA TENiM LA PRiMERA CONVOCATÒRiA.

AQUí TENiU ALGUNES iMATGES DEL QUE HEM FET AQUESTS PRiMERS DiES A L'AULA DE 5 ANYS!!! 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada