dijous, 25 d’octubre del 2018

LA BÚSTiA DELS MiSSATGES

AQUESTA SETMANA HEM POSAT EN FUNCiONAMENT "LA BÚSTiA DELS MiSSATGES"!!!. 
ÉS UN ESPAi EN EL QUAL ELS NiNS/ES PODEN DEiXAR MiSSATGES O DiBUiXOS ALS SEUS COMPANYS AL LLARG DEL DEMATí i ABANS DE PARTiR A CASA PASSAM PER LA BÚSTiA!!!
ELS iNFANTS ESTAN MOLT MOTiVATS i iL·LUSiONATS AMB AQUESTA iNiCiATiVA!!!
1 comentari: