dimarts, 2 d’octubre del 2018

PRiMERA JUNTA DE DELEGATS

AHiR ES VA DUR A TERME A L'ESCOLA LA PRiMERA JUNTA DE DELEGATS, ON ELS DELEGATS/DES DE CADA CLASSE VAREN EXPOSAR LES iDEES i SUGGERiMENTS  DELS NiNS/ES DE L'ESCOLA, PER TAL DE CONSTRUiR  ENTRE TOTS/ES L'ESCOLA QUE  VOLEM.


1 comentari: